Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 21/02/2021 đến 21/03/2021

27/04/2021

 

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 

Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan