Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 20/5/2015 đến 20/9/2015

23/09/2015

Bantin32

so32

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan