Bản Tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 19/11/2021 đến 19/12/2021

28/12/2021

 

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 
Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan