Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 18/02/2018 đến 18/03/2018

23/03/2018

bantinso93

so93

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan