Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 17/9/2021 đến 17/10/2021

26/10/2021

 

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 
 

 

 

 

Xử lý tin: Minh Tâm


Tags:
Tin liên quan