Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 17/4/2020 đến 17/5/2020

20/05/2020

Bản tin số: 139/2020
Ngày: 20/5/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan