Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 17/04/2022 đến 17/05/2022

05/10/2022

 

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan