Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 16/6/2017 đến 16/7/2017

19/07/2017

bantinso77

so77

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan