Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 16/3/2017 đến 16/4/2017

19/04/2017

bantinso71

so71

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan