Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 15/02/2024 đến 15/03/2024

26/04/2024

  • Hệ thống trạm điều khiển mặt đất đang hoạt động không ổn định, đang tiến hành các thử nghiệm để tìm phương án khắc phục sửa chữa sự cố.
  • Dữ liệu ảnh tạm thời chưa thu nhận được.

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh Tâm

 Tags:
Tin liên quan