Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 13/8/3030 đến 13/9/2020

21/09/2020

 Bản tin số: 146/2020
Ngày: 16/9/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan