Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 11/9/2020 đến 11/10/2020

16/10/2020

Bản tin số: 148/2020
Ngày: 14/10/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan