Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 11/6/2021 đến 11/7/2021

15/07/2021

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh Tâm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tags:
Tin liên quan