Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 07/01/2021 đến 07/02/2021

23/02/2021

* Không thu được ảnh vệ tinh. Lí do: Đang bảo trì, sửa chữa hệ thống

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan