Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 06/11/2020 đến 06/12/2020

23/12/2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 Tags:
Tin liên quan