Bản tin Tình hình hoạt động của vệ tinh VNREDSat-1 từ 05/6/2015 đến 05/7/2015

07/07/2015

Bantin27

so27

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan