Bản tin tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 03/04/2020 đến 03/05/2020

13/05/2020

Bản tin số: 138/2020
Ngày: 06/05//2020

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan