Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 01/12/2023 đến 01/01/2024

10/01/2024

*** Hệ thống bảo trì sửa chữa từ ngày 09/10/2023 ***

 

Nguồn: Trung tâm Điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Xử lý tin: Minh TâmTags:
Tin liên quan