Bản tin Tình hình hoạt động của Vệ tinh VNREDSat-1 từ 01/11/2019 đến 01/12/2019

11/12/2019

so128

Nguồn: Trung tâm điều khiển và Khai thác Vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ Vũ trụ
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt NamTags:
Tin liên quan