Bản tin động đất ngày 30 tháng 12 năm 2022 (Trận 1)

03/01/2023
Vào hồi 17 giờ 17 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 12 năm 2022 tức 0 giờ 17 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 30 tháng 12 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.751 độ vĩ Bắc, 108.320 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.lowers to the teachers at the Institute of Mathematics

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan