Bản tin động đất ngày 29 tháng 11 năm 2021

29/11/2021
Vào hồi 00 giờ 10 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 29 tháng 11 năm 2021 tức 07 giờ 10 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 29 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.114 độ vĩ Bắc, 102.867độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Luông Pha Bang, Lào (cách thành phố Điện Biên khoảng 35 km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn tin: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan