Bản tin động đất ngày 28 tháng 4 năm 2022

28/04/2022
Vào hồi 19 giờ 38 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 4 năm 2022 tức 02 giờ 38 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 4 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.824 độ vĩ Bắc, 108.315 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan