Bản tin động đất ngày 28 tháng 3 năm 2024: 3 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

28/03/2024
Vào ngày 28 tháng 3 năm 2024 đã có 3 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 22 giờ 11 phút 25 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 3 năm  2024  tức 05 giờ 11 phút 25 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.876 độ vĩ Bắc, 108.299 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 15 giờ 32 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 3 năm  2024  tức 22 giờ 32 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.939 độ vĩ Bắc, 108.266 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

 

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 15 giờ 48 phút 34 giây (giờ GMT) ngày 28 tháng 3 năm  2024  tức 22 giờ 48 phút 34 giây (giờ Hà Nội) ngày 28 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.929 độ vĩ Bắc, 108.251 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần 
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan