Bản tin động đất ngày 27 tháng 05 năm 2024: 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Nho Quan, Ninh Bình

28/05/2024
Vào ngày 27 tháng 05 năm 2024 có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Nho Quan, Ninh Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 02 giờ 27 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 05 năm 2024 tức 09 giờ 27 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 05 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.196 độ vĩ Bắc, 105.778 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 17 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Nho Quan, Ninh Bình. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 09 giờ 38 phút 21 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 05 năm 2024 tức 16 giờ 38 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 05 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.943 độ vĩ Bắc, 108.186 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.Tags:
Tin liên quan