Bản tin động đất ngày 27 tháng 04 năm 2024: 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

27/04/2024
Vào ngày 27 tháng 04 năm 2024 có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 09 giờ 16 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 04 năm 2024 tức 16 giờ 16 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.174 độ vĩ Bắc, 104.883 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 16 giờ 27 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 27 tháng 04 năm 2024 tức 23 giờ 27 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 27 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.857 độ vĩ Bắc, 108.224 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 Tags:
Tin liên quan