Bản tin động đất ngày 26 tháng 12 năm 2023: 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

27/12/2023
Vào ngày 26 tháng 12 năm 2023 đã có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 12 giờ 26 phút 45 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 12 năm  2023  tức 19 giờ 26 phút 45 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.825 độ vĩ Bắc, 108.278 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 12 giờ 27 phút 17 giây (giờ GMT) ngày 26 tháng 12 năm  2023  tức 19 giờ 27 phút 17 giây (giờ Hà Nội) ngày 26 tháng 12 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.803 độ vĩ Bắc, 108.282 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 Tags:
Tin liên quan