Bản tin động đất ngày 25 tháng 5 năm 2022

26/05/2022
Vào hồi 16 giờ 01 phút 46 giây (giờ GMT) ngày 25 tháng 5 năm 2022 tức 23 giờ 01 phút 46 giây (giờ Hà Nội) ngày 25 tháng 5 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.865 độ vĩ Bắc, 108.261 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan