Bản tin động đất ngày 24 tháng 4 năm 2024: 2 trận động đất

26/04/2024
Vào ngày 24 tháng 4 năm 2024 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 18 giờ 11 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 4 năm  2024  tức 01 giờ 11 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 4 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.885 độ vĩ Bắc, 108.309 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 13 giờ 26 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 24 tháng 04 năm 2024 tức 20 giờ 26 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 24 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.037 độ vĩ Bắc, 108.199 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.Tags:
Tin liên quan