Bản tin động đất ngày 23 tháng 09 năm 2023: 3 trận động đất

24/09/2023
Vào ngày 23 tháng 09 năm 2023 đã diễn ra 3 trận động đất khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 17 giờ 34 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 09 năm 2023 tức 00 giờ 34 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.888 độ vĩ Bắc, 108.305 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 2: Vào hồi 18 giờ 07 phút 24 giây (giờ GMT) ngày 22 tháng 09 năm 2023 tức 01 giờ 07 phút 24 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.882 độ vĩ Bắc, 108.237 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 3: Vào hồi 11 giờ 18 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 23 tháng 09 năm 2023 tức 18 giờ 18 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 23 tháng 09 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.771 độ vĩ Bắc, 108.456 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thầnTags:
Tin liên quan