Bản tin động đất ngày 22 tháng 11 năm 2022

22/11/2022
Vào hồi 20 giờ 16 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 11 năm 2022 tức 03 giờ 16 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 22 tháng 11 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (23.099 độ vĩ Bắc, 105.573 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ( cách biên giới Việt Nam tại Cao Bằng khoảng 1km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan