Bản tin động đất ngày 21 tháng 3 năm 2024: 3 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

22/03/2024
Vào ngày 21 tháng 3 năm 2024 đã có 3 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 04 giờ 58 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 3 năm  2024  tức 11 giờ 58 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.006 độ vĩ Bắc, 108.246 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 05 giờ 09 phút 20 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 3 năm  2024  tức 12 giờ 09 phút 20 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.916 độ vĩ Bắc, 108.274 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 05 giờ 34 phút 10 giây (giờ GMT) ngày 21 tháng 3 năm  2024  tức 12 giờ 34 phút 10 giây (giờ Hà Nội) ngày 21 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.921 độ vĩ Bắc, 108.263 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan