Bản tin động đất ngày 19 tháng 6 năm 2021

21/06/2021
Vào hồi 11 giờ 40 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 6 năm 2021 tức 18 giờ 40 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 6 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (19.829 độ vĩ Bắc, 107.4251 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn tin: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan