Bản tin động đất ngày 19 tháng 3 năm 2024: 5 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

20/03/2024
Vào ngày 19 tháng 3 năm 2024: 5 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 04 giờ 24 phút 32 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 3 năm  2024  tức 11 giờ 24 phút 32 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.919 độ vĩ Bắc, 108.248 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 09 giờ 13 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 3 năm  2024  tức 16 giờ 13 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.843 độ vĩ Bắc, 108.242 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 09 giờ 17 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 3 năm  2024  tức 16 giờ 17 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.907 độ vĩ Bắc, 108.256 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 4: Vào hồi 11 giờ 59 phút 48 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 3 năm  2024  tức 18 giờ 59 phút 48 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.935 độ vĩ Bắc, 108.290 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 5: Vào hồi 15 giờ 00 phút 18 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 3 năm  2024  tức 22 giờ 00 phút 18 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.956 độ vĩ Bắc, 108.250 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan