Bản tin động đất ngày 19 tháng 04 năm 2024: 2 trận động đất

19/04/2024
Vào ngày 19 tháng 04 năm 2024 đã xảy ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 08 giờ 43 phút 48 giây (giờ GMT) ngày 19 tháng 04 năm 2024 tức 15 giờ 43 phút 48 giây (giờ Hà Nội) ngày 19 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.714 độ vĩ Bắc, 108.244 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 13  giờ 40  phút 10  giây (giờ GMT) ngày 19  tháng  04  năm  2024  tức 20  giờ 40  phút 10  giây (giờ Hà Nội) ngày 19  tháng  04  năm  2024  một trận động đất có độ lớn  2.8  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.770  độ vĩ Bắc, 108.246  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 Tags:
Tin liên quan