Bản tin động đất ngày 18 tháng 3 năm 2024: 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

19/03/2024
Vào ngày 18 tháng 3 năm 2024 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 17 giờ 57 phút 05 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 3 năm  2024  tức 00 giờ 57 phút 05 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.971 độ vĩ Bắc, 108.244 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 02 giờ 43 phút 37 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 3 năm  2024  tức 09 giờ 43 phút 37 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.880 độ vĩ Bắc, 108.262 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 

Nguồn:Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan