Bản tin động đất ngày 18 tháng 04 năm 2024: 6 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

19/04/2024
Vào ngày 18 tháng 04 năm 2024 đã có 6 trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

 

Trận 1: Vào hồi 17 giờ 17 phút 57 giây (giờ GMT) ngày 17 tháng 04 năm 2024 tức 00 giờ 17 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.860 độ vĩ Bắc, 108.221 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 00 giờ 52 phút 00 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm  2024  tức 07 giờ 52 phút 00 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.759 độ vĩ Bắc, 108.268 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 04 giờ 18 phút 21 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm  2024  tức 11 giờ 18 phút 21 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.000 độ vĩ Bắc, 108.211 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 4: Vào hồi 05 giờ 49 phút 49 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm 2024 tức 12 giờ 49 phút 49 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.984 độ vĩ Bắc, 108.240 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 5: Vào hồi 05 giờ 49 phút 57 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm 2024 tức 12 giờ 49 phút 57 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.962 độ vĩ Bắc, 108.269 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 6: Vào hồi 05 giờ 50 phút 16 giây (giờ GMT) ngày 18 tháng 4 năm  2024  tức 12 giờ 50 phút 16 giây (giờ Hà Nội) ngày 18 tháng 4 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.904 độ vĩ Bắc, 108.275 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.Tags:
Tin liên quan