Bản tin động đất ngày 17 tháng 03 năm 2024: 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

18/03/2024
Vào ngày 17 tháng 03 năm 2024 đã có 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 21 giờ 00 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2024 tức 04 giờ 00 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 17 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.835 độ vĩ Bắc, 108.235 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 08  giờ 07  phút 10  giây (giờ GMT) ngày 17  tháng  03  năm  2024  tức 15  giờ 07  phút 10  giây (giờ Hà Nội) ngày 17  tháng  03  năm  2024  một trận động đất có độ lớn  3.3  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.970  độ vĩ Bắc, 108.233  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan