Bản tin động đất ngày 16 tháng 11 năm 2021 (Trận 9)

18/11/2021
Vào hồi 16 giờ 45 phút 09 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 11 năm 2021 tức 23 giờ 45 phút 09 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 11 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.421 độ vĩ Bắc, 101.765 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Phongsaly, Lào (Cách huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên khoảng 40 km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn tin: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu
Xử lý tin: Phương Hà

 Tags:
Tin liên quan