Bản tin động đất ngày 16 tháng 03 năm 2022

16/03/2022
Vào hồi 01 giờ 17 phút 40 giây (giờ GMT) ngày 16 tháng 03 năm 2022 tức 08 giờ 17 phút 40 giây (giờ Hà Nội) ngày 16 tháng 03 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.372 độ vĩ Bắc, 102.967 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan