Bản tin động đất ngày 15 tháng 6 năm 2023 (Trận 2)

23/06/2023
Vào hồi 13 giờ 30 phút 38 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 6 năm 2023 tức 20 giờ 30 phút 38 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 6 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (20.652 độ vĩ Bắc, 104.357 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Động đất xảy ra tại khu vực tỉnh Hủa Phăn, Lào (Cách biên giới ở địa phận huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La khoảng 16 km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn: http://igp-vast.vn/index.php/vi/tin-dong-dat/item/2325-thong-bao-tin-dong-dat-ngay-15-thang-6-nam-2023-tran-2Tags:
Tin liên quan