Bản tin động đất ngày 15 tháng 3 năm 2024: 3 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum

16/03/2024
Vào ngày 15 tháng 3 năm 2024 đã diễn ra 3 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 22 giờ 11 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 3 năm  2024  tức 05 giờ 11 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 3 năm 2024  một trận động đất có độ lớn 2.8 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.807 độ vĩ Bắc, 108.272 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 07 giờ 16 phút 41 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 03 năm 2024 tức 14 giờ 16 phút 41 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.003 độ vĩ Bắc, 108.216 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 12 giờ 34 phút 56 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 03 năm 2024 tức 19 giờ 34 phút 56 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 03 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.955 độ vĩ Bắc, 108.213 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.3 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan