Bản tin động đất ngày 15 tháng 12 năm 2021

16/12/2021
Vào hồi 14 giờ 25 phút 52 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 12 năm 2021 tức 21 giờ 25 phút 52 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 12 năm 2021 một trận động đất có độ lớn 3.3 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.342 độ vĩ Bắc, 101.791 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu tỉnh Phongsaly, Lào (cách huyện Mường Nhé khoảng 45 km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn tin: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan