Bản tin động đất ngày 15 tháng 04 năm 2024: 3 trận động đất đã diễn ra

16/04/2024
Vào ngày 15 tháng 04 năm 2024 đã có 3 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 08 giờ 39 phút 28 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 04 năm 2024 tức 15 giờ 39 phút 28 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.9 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.803 độ vĩ Bắc, 108.282 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 11 giờ 36 phút 22 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 04 năm 2024 tức 18 giờ 36 phút 22 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.818 độ vĩ Bắc, 108.294 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 15 giờ 14 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 04 năm 2024 tức 22 giờ 14 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.859 độ vĩ Bắc, 108.238 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 Tags:
Tin liên quan