Bản tin động đất ngày 15 tháng 01 năm 2024: 2 trận động đất

16/01/2024
Vào ngày 15 tháng 01 năm 2024 đã diễn ra 2 trận động đất tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 4 giờ 29 phút 42 giây (giờ GMT) ngày 15 tháng 01 năm 2024 tức 11 giờ 29 phút 42 giây (giờ Hà Nội) ngày 15 tháng 01 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.675 độ vĩ Bắc, 108.480 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 2: Vào hồi 10  giờ 06  phút 21  giây (giờ GMT) ngày 15  tháng  01  năm  2024  tức 17  giờ 06  phút 21  giây (giờ Hà Nội) ngày 15  tháng  01  năm  2024  một trận động đất có độ lớn  2.5  xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.777  độ vĩ Bắc, 108.294  độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 Tags:
Tin liên quan