Bản tin động đất ngày 14 tháng 3 năm 2023 (Trận 1)

15/03/2023
Vào hồi 19 giờ 27 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 3 năm 2023 tức 02 giờ 27 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 3 năm 2023 một trận động đất có độ lớn 2.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.966 độ vĩ Bắc, 108.469 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan