Bản tin động đất ngày 14 tháng 3 năm 2022 (Trận 1)

15/03/2022
Vào hồi 02 giờ 22 phút 36 giây (giờ GMT) ngày 14 tháng 3 năm 2022 tức 09 giờ 22 phút 36 giây (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 3 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 4.5 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.123 độ vĩ Bắc, 103.184 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 13.2 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 tại khu vực tâm chấn.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan