Bản tin động đất ngày 13 tháng 11 năm 2023: 3 trận động đất đã diễn ra

14/11/2023
Vào ngày 13 tháng 11 năm 2023 đã có 3 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 18 giờ 09 phút 05 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 11 năm  2023  tức 01 giờ 09 phút 05 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.816 độ vĩ Bắc, 108.306 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp  0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 03 giờ 02 phút 12 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 11 năm  2023  tức 10 giờ 02 phút 12 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 4.0 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.744 độ vĩ Bắc, 108.260 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 3: Vào hồi 03 giờ 31 phút 39 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 11 năm  2023  tức 10 giờ 31 phút 39 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 11 năm  2023  một trận động đất có độ lớn 3.2 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.781 độ vĩ Bắc, 108.287 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1  km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Nguồn: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Mai LanTags:
Tin liên quan