Bản tin động đất ngày 13 tháng 04 năm 2024: 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

15/04/2024
Vào ngày 13 tháng 04 năm 2024: 2 trận động đất diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp ộ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 22 giờ 02 phút 15 giây (giờ GMT) ngày 12 tháng 04 năm 2024 tức 05 giờ 02 phút 15 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.1 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.764 độ vĩ Bắc, 108.292 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 15 giờ 01 phút 59 giây (giờ GMT) ngày 13 tháng 04 năm 2024 tức 22 giờ 01 phút 59 giây (giờ Hà Nội) ngày 13 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (15.010 độ vĩ Bắc, 108.217 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.Tags:
Tin liên quan