Bản tin động đất ngày 11 tháng 10 năm 2022

11/10/2022
Vào hồi 19 giờ 29 phút 02 giây (giờ GMT) ngày 10 tháng 10 năm 2022 tức 02 giờ 29 phút 02 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 10 năm 2022 một trận động đất có độ lớn 3.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (21.076 độ vĩ Bắc, 102.787 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Phongsaly, Lào (cách biên giới Việt Nam khoảng 18 km). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT


 

Nguồn tin: Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần
Xử lý tin: Phương HàTags:
Tin liên quan