Bản tin động đất ngày 11 tháng 04 năm 2024: 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

12/04/2024
Vào ngày 11 tháng 04 năm 2024 đã có 2 trận động đất đã diễn ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

Trận 1: Vào hồi 07 giờ 07 phút 51 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 04 năm 2024 tức 14 giờ 07 phút 51 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 3.4 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.937 độ vĩ Bắc, 108.211 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trận 2: Vào hồi 08 giờ 43 phút 13 giây (giờ GMT) ngày 11 tháng 04 năm 2024 tức 15 giờ 43 phút 13 giây (giờ Hà Nội) ngày 11 tháng 04 năm 2024 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.917 độ vĩ Bắc, 108.195 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0.

BẢN ĐỒ CHẤN TÂM ĐỘNG ĐẤT

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.Tags:
Tin liên quan